ICT platforma za podršku pružanju usluga socijalne i dječije zaštiteRazvoj platforme je finansiran od strane IPA projekta "Razvoj i pružanje licenciranih usluga socijalne i dječije zaštite za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom starija od 27 godina u Pljevljima"

  • Projekat je usmjeren na poboljšanje socijalne inkluzije djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih osoba sa invaliditetom i poboljšanje sistema socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori sa posebnim naglaskom na sjever Crne Gore. Postojanje i dostupnost odgovarajućih usluga u lokalnoj zajednici doprinjelo bi da djeca i mladi sa smetnjama u razvoju i odrasle osobe sa invaliditetom i njihove porodice dobiju odgovarajuću podršku koja poboljšava kvalitet života, ali i doprinosi njihovoj socijalizaciji i integraciji u širu društvenu zajednicu. 
  • Projekat je fokusiran na obezbjeđivanje uslova za adekvatan pristup uslugama socijalne i dječije zaštite na lokalnom nivou za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasle osobe sa invaliditetom kroz jačanje međusektorske saradnje, obezbjeđivanje prostornih uslova, razvoj ljudskih kapaciteta dobijanjem licenci za pružanje usluga dnevnog boravka za odrasla lica sa invaliditetom starija od 27 godina i i savjetodavno terapisjkih i socijalno-edukativnih usluga  za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju.